2015-06-25

Akademinis mobilumas

Laipsnį suteikiančioje studijų programoje studijuojantis studentas gali keisti savo studijų programos studijų formą (iš nuolatinių studijų į ištęstines ir atvirkščiai) bei tvarkaraštį, jeigu Uversitete vykdomos tos formos ir tokių tvarkaraščių studijų programos.

Studentas gali keisti pasirinktą studijų programą į kitą, jeigu yra iš esmės įvykdęs naujos pirmosios pakopos studijų programos pirmojo semestro arba antrosios pakopos studijų programos pirmojo semestro reikalavimus.

Programos atitinkamos dalies reikalavimai laikomi esmingai įvykdytais, jeigu nestudijuotų dalykų/modulių (neišlaikytų egzaminų ar įskaitų) yra ne daugiau kaip 2 dalykų / 15 kreditų apimties. Tokius programų skirtumus leidžiama likviduoti per vienerius metus. Šie skirtumai akademinėmis skolomis nelaikomi.

Keisti programą nebaigus pirmojo studijų semestro neleidžiama.

Studijas organizuojantys akademiniai kamieniniai padaliniai gali numatyti ir papildomas studijų programų keitimo sąlygas. Šias sąlygas tvirtina Senato komisija.

Vilniaus universiteto studentai gali atskirus studijų programos dalykus/modulius Universiteto nustatyta tvarka išklausyti kituose valstybės pripažintuose universitetuose, o kitų valstybės pripažintų universitetų studentai atskirus studijų programos dalykus/modulius gali išklausyti Vilniaus universitete.