2015-06-25

Ginčai

Patarimai norintiems rašyti skundą:

 

  1. Nepulkite rašyti skundo iškart vos tik nepatiko administracijos sprendimas. Visgi, jei esate apsisprendęs dėl to ir jei tam yra pagrindo, raštu išdėstykite Jūsų nepasitenkinimą ir įteikite jį Jūsų fakulteto (instituto, centro) vadovui.
  2. Gavę Jus netenkinantį atsakymą arba per 14 dienų nuo apeliacijos padavimo dienos negavę atsakymo iš fakulteto (instituto, centro) egzaminų apeliacinės komisijos, galite teikti skundą fakulteto (instituto, centro) ginčų nagrinėjimo komisijai. Gavę Jus netenkinantį atsakymą arba per 30 dienų nuo skundo padavimo dienos negavę atsakymo iš fakulteto (instituto, centro) ginčų nagrinėjimo komisijos, galite teikti skundą Vilniaus universiteto ginčų nagrinėjimo komisijai.
  3. Nepamirškite, kad skundas turi remtis ne Jūsų jausmais ir išgyvenimais, o aiškiai išdėstytais faktais ir argumentais.
  4. Nedarykite formos klaidų. Perskaitykite apeliacinės arba ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatus.
  5. Sklandžiai argumentuokite.
  6. Atsiminkite, kad Jūsų nuomonė arba frazė „dėstytojas sakė“ ir pan. nėra svarus argumentas.
  7. Jei nežinote, kaip tinkamai parašyti skundą, visada galite kreiptis į Jūsų fakulteto (instituto, centro) studentų atstovybę, kuri Jums padės tinkamai parengti skundą.
  8. Jei nesate patenkintas Jūsų fakulteto (instituto, centro) egzaminų apeliacinės komisijos (žr. nuostatus) ar ginčų nagrinėjimo komisijos (žr. nuostatus) sprendimu, galite jį apskųsti Vilniaus universiteto ginčų nagrinėjimo komisijai pateikdamas reikalingus dokumentus į VU centrinių rūmų 227 kab.

Ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai.