2015-06-22

Informacinis komitetas

Pagrindinė informacinio komiteto pareiga – platinti informaciją, kurią teikia centrinė Vilniaus universiteto Studentų atstovybė bei fakulteto administracija. Taigi tai dažniausiai susiję su straipsnių rašymu, įvairios vaizdinės medžiagos rengimu, pvz. įvairių renginių plakatai, skrajutės ir pan., taip pat su šio elektroninio puslapio kūrimu ir administravimu. Šis komitetas supažindina jus su vykstančiais universitete renginiais, taip pat rašo straipsnius apie KnF SA suorganizuotus renginius. Svarbiausi informacinio komiteto uždaviniai – informacijos sklaida, KnF SA ir fakulteto įvaizdžio kūrimas, bendradarbiavimas su kitomis Vilniaus universiteto fakultetų Studentų atstovybėmis.

Informacinės srities koordinatorius Dominykas Rimaitis.