2015-06-22

Informacinis komitetas

Pagrindinė informacinio komiteto pareiga – platinti informaciją, kurią teikia Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Centrinis biuras bei fakulteto administracija. Dažniausiai darbai susiję su įvairių plakatų maketavimu, Facebook, Instagram paskyrų bei šio puslapio administravimu. Šis komitetas supažindina jus su vykstančiais universitete renginiais, taip pat rašo straipsnius apie KnF SA suorganizuotus renginius. Svarbiausi informacinio komiteto uždaviniai – informacijos sklaida, KnF SA ir fakulteto įvaizdžio kūrimas, bendradarbiavimas su kitomis Vilniaus universiteto fakultetų Studentų atstovybėmis.

Informacinės srities koordinatorius Dominykas Rimaitis.