2015-06-22

Žmogiškųjų išteklių komitetas

Žmogiškųjų išteklių komiteto pagrindinė veikla yra Studentų atstovybės narių motyvavimas. Kita veikla: naujų narių pritraukimas ir įvedimas į Studentų atstovybę, komitetų narių planavimas, narių ugdymas (mokymas), narių vertinimas, VU SA misijos-vizijos-strategijos platinimas. Motyvacijai koordinatorius pasitelkia įvairius metodus ir priemones: diplomus, viešus pagyrimus Studentų atstovybės susirinkimų metu, dovanėles arba pakvietimus į organizuojamus renginius. Jis padeda prezidentui administruoti žmogiškuosius išteklius, padalinti darbo krūvį ir tinkamai motyvuoti narius. Žmogiškųjų išteklių koordinatorius geriausiai pažįsta kiekvieną Studentų atstovybės narį, žino jo stipriąsias ir silpnąsias savybes. Tai padeda skirstyti darbus ir atsakomybes, parinkti mokymo tinklelį ir individualias motyvavimo priemones.

Žmogiškųjų išteklių koordinatorė Agnė Kazernovičiūtė.